هزینه های ثبت نام

هزینه ثبت نام عادی 400 هزار تومان

هزینه ثبت نام برای اعضا انجمن + شرکت در یک کارگاه ( مختص اعضا) 300

هزینه ثبت نام برای  افراد شاغل در موسسات   350

هزینه ثبت نام برای اساتید و دانشجویان  340

هزینه ارسال مقاله برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی  (رایگان)- راهنمای نگارش

تخفیف برای انجمن های همکار و حامیان معنوی را با دبیرخانه تماس حاصل فرمایید.

تخفیف گروه های 3 تا 10 نفره را با دبیرخانه تماس حاصل بفرمایید