روش ثبت نام

جهت ثبت نام، فرم ثبت نام را دریافت نموده و پس از تکمیل از طریق فاکس  یا پست الکترونیکی به دبیرخانه انجمن ارسال نمایید. همچنین از طریق تماس تلفنی از دریافت فرم  توسط دبیرخانه اطمینان حاصل کنید.

حضور در کنگره منوط به پرداخت قطعی هزینه می باشد.

استفاده از تخفیف اعضا منوط به ارسال  فرم درخواست تخفیف به انجمن و دریافت تاییده امور اعضا است.

ثبت نام قطعی، حضور و دریافت گواهینامه منوط به تسویه حساب کامل و ارسال تصویر سند پرداخت به دبیرخانه از طریق پست الترونیکی iacongress97@gmail.com قبل از زمان برگزاری می باشد.

 

توجه: پس از واریز وجه و ارسال تصویر سند پرداخت حتما طی تماس با دبیرخانه کنگره از دریافت اسناد مذکور و  ثبت نام قطعی اطمینان حاصل نمایید.

 

 

هزینه ثبت نام در کنگره

نوع ثبت نام

شهریه (ریال)

ثبت نام آزاد (ثبت نام گروهی برای گروه های بیش از 5 نفر که به صورت آزاد ثبت نام می کنند مشمول 20 درصد تخفیف می شود.)

 

3.750.000

اعضای انجمن ها و مجامع حرفه ای *

3.000.000

دانشجویان و اعضای همکار انجمن حسابرسان داخلی ایران **

2.500.000

اعضای انجمن حسابرسان داخلی ایران ***

2.000.000

 

*  : اعضای انجمن های حرفه ای مانند جامعه حسابداران رسمی، انجمن حسابداران خبره، انجمن مدیران مالی، انجمن مشاوران مدیریت و انجمن مدیریت کیفیت ایران باید تصویر کارت عضویت معتبر (دارای تاریخ اعتبار) را نیز به همراه فرم ثبت نام ارسال کنند.

** : دانشجویان باید تصویر کارت دانشجویی معتبر را ارسال نمایند. همچنین درخواست اعضای همکار انجمن باید مورد تایید امور اعضای انجمن قرار گیرد.

***: اعضای انجمن حسابرسان داخلی ایران نیز باید فرم درخواست تخفیف  را تکمیل نموده و تایید امور اعضای انجمن را دریافت کنند.

 

نحوه پرداخت هزینه ثبت‌نام

هزینه ثبت‌نام می تواند

به حساب شماره: 325110111452771  بانک پاسارگاد شعبه بلوار دریا

یا شماره کارت: 5022291900035013 (5013-0003-2919-5022)

یا شماره شبا :  IR860570032511011145277001

به نام انجمن حسابرسان داخلی ایران واریز گردد.

 

 شرایط انصراف

اگر اعلام انصراف، تا ۱۰ روز قبل از برگزاری کنگره باشد، ۱۰۰درصد شهریه عودت شده  یا جابجایی بدون کسر جریمه  انجام خواهد شد.

اگر اعلام انصراف، کمتر از ۱۰ روز و تا ۳ روز قبل از برگزاری کنگره باشد، ۱۰درصد از شهریه پرداخت شده، کسر خواهد شد .

اگر اعلام انصراف، ۳ روز قبل از برگزاری کنگره تا روز قبل از شروع کنگره باشد، ۲۵درصد از شهریه پرداخت شده، کسر خواهد شد.

اگر اعلام انصراف، در روز برگزاری کنگره باشد، ۵۰ درصد از شهریه پرداخت شده، کسر خواهد شد.

بعد از برگزاری کنگره شهریه عودت داده نخواهد شد.