شرایط جذب حامی مالی اعلام شد.

  شرایط جذب حامی مالی (اسپانسر) کنگره حسابرسی داخلی به شرح زیر تعیین شده است.   طرح پلاتينيوم: حمایت مالی50 ميليون تومان به بالا‌ درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي کنگره در كليه كاتالوگ‌ها، پوسترها، آگهي‌هاي تبليغاتي عضویت رایگان در جایزه ملی حسابرسی داخلی معافیت از پرداخت حق ورودی سال اول و حق […]