انتشار فراخوان کنگره حسابرسی داخلی و جایزه ملی حسابرسی بر روی سایت جامعه حسابداران رسمی

فراخوان کنگره حسابرسی داخلی و جایزه ملی حسابرسی بر روی سایت جامعه حسابداران رسمی انتشار یافت. جامعه حسابداران رسمی یکی از حامیان کنگره حسابرسی داخلی است و از اعضای این جامعه دعوت می شود تا در چهارمین کنگره حسابرسی داخلی که در روز 19 دی ماه سال جاری برگزار می شود، شرکت نمایند. حضور اعضای […]