انتشار فراخوان کنگره حسابرسی داخلی و جایزه ملی حسابرسی بر روی سایت جامعه حسابداران رسمی

فراخوان کنگره حسابرسی داخلی و جایزه ملی حسابرسی بر روی سایت جامعه حسابداران رسمی انتشار یافت. جامعه حسابداران رسمی یکی از حامیان کنگره حسابرسی داخلی است و از اعضای این جامعه دعوت می شود تا در چهارمین کنگره حسابرسی داخلی که در روز 19 دی ماه سال جاری برگزار می شود، شرکت نمایند.

حضور اعضای جامعه در این کنگره مشمول تخفیف می باشد.

لینک خبر انتشار یافته در سایت جامعه در آدرس زیر قابل دسترسی است.

خبر فراخوان کنگره حسابرسی داخلی

خبر فراخوان جایزه ملی حسابرسی داخلی

درباره ما: admin

ارسال پاسخ

ایمیل