ثبت فراخوان چهارمین کنگره حسابرسی داخلی بر روی وب سایت انجمن حسابداران خبره

انجمن حسابداران خبره به عنوان یکی از حامیان معنوی چهارمین کنگره حسابرسی داخلی، خبر برگزاری این کنگره و جایزه ملی را بر روی وب سایت خود قرار داد.

اعضای انجمن حسابداران خبره می توانند با تخفیف در نظر گرفته شده در کنگره ثبت نام کنند.

لینک خبر در آدرس زیر در دسترس است:

خبر کنگره بر روی وب سایت انجمن حسابداران خبره

 

درباره ما: admin

ارسال پاسخ

ایمیل