برگزاری نشست خبری با حضور مسئولین برگزاری کنگره

نشست خبری چهارمین کنگره حسابرسی داخلی با حضور رییس کنگره، دبیر علمی و اجرایی و اعضای کمیته علمی در روز شنبه اول دی ماه برگزار گردید. در این نشست خبرنگارانی از سرویس های اقتصادی روزنامه ها و پایگاه های خبری معتبر حضور یافته و ابعاد مختلف کنگره چهارم بررسی شد. انعکاس خبری این نشست در […]