کارگاه های اموزشی همایش به شرح ذیل اعلام شده است. ( در حال بروزرسانی) جهت ثبت نام به لینک ذیل مراجعه نمایید

لینک ثبت نام 

کارگاه حسابرسی داخلی در عمل

مدت 2 ساعت

نحوه اجرا و انجام امور حسابرسی داخلی

کارگاه فنون تحلیل داده

مدت 2 ساعت

روش های تحلیل داده های مالی و غیر مالی برای امور حسابرسی 

کارگاه بکار گیری اکسل در داده ها

مدت 2 ساعت

استفاده از ابزاری های اکسل در جمع آوری و تحلیل داده ها

کارگاه مهارت های روانشناختی

مدت 2 ساعت

روانشناختی در وضعیت حسابرسی داخلی  
 

کارگاه حسابرسی  عملیاتی

مدت 2 ساعت

بررسی جایگاه حسابرسی عملیاتی در ایران
روش ها و مدل های حسابرسی عملیاتی

..

کارگاه Statistical tools و Database در حسابرسی داخلی

مدت 2 ساعت

انواع ابزارهای فنی و آماری  مورد نیاز برای حسابرسی داخلی
تشکیل پایگاه داده در حسابرسی داخلی